Thi công công trình cấp thoát nước

CSC Thăng Long nhà thầu chuyên nghiệp thi công cấp thoát nước

  • Thi công cấp thoát nước hạ tầng khu đô thị , khu công nghiệp
  • Thi công cấp thoát nước nhà xưởng, nhà máy FDI, khách sạn, nhà thi đấu
  • Thi công các mạng lưới cấp thoát nước

Nhà máy năng lượng mặt trời Bim 1 – Ninh Thuân

Nhà máy Hitachi Plan B – KCN Tân trường Hải Dương

       

Nhà máy tuyển đất hiếm Yên Bái

   

Hê thống cấp thoát nước nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang 

     

Các dự án cấp nước sạch khu đô thị, các mạng cấp nước